Home / kişisel gelişim kitapları / Ruhani Terapi Menkıbeleri

Ruhani Terapi Menkıbeleri

Abdulkadir Geylani menkıbeleri , Abdülkadir geylani kitapları , Abdülkadir geylani menkıbeleri , Abdulkadir geylani hayatı , Ahmed Güneş Kasranoğlu’nun Hakkani Terapi Kalbe Düşen Cemreler isimli kitabında bu konular sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılmaktadır. Kitabın içerisinde yer alan bazı bölümleri aşağıda sizler ile paylaşacağız.

Abdulkadir Geylani Menkıbeleri
Abdulkadir Geylani Menkıbeleri

Ahmed Güneş Kasranoğlu’nun şu an satışta olan 4 adet kitabı bulunmaktadır. Bunlar:

  1. İlahi Enerjiler ve Metafizik Çözüm,
  2. Duanın Gücü Sırların Şifresi,
  3. Hakkani Terapi ve Kalbe Düşen Cemreler,
  4. İlahi Dokunuş ve Şifanın Şifresi

4 adet kitap kısa bir süre için kargo dahil 117 TL yerine 55 TL‘dir. Kitaplar kapıda nakit ödeme sistemi ile tarafınıza gönderilmektedir ya da kredi kartı ile internetten satın alabilirsiniz.

Kapıda nakit ödeme sistemi ile sipariş vermek için 0212 284 19 41-0532 547 99 57 nolu telefonlarımızı arayabilir ya da 0532 547 99 57 nolu telefona WhatsApp’tan mesaj gönderebilirsiniz. 

Kredi kartı ile satın almak için bu linki tıklayabilirsiniz. shopier.com/643189

KİTABIN İÇİNDEKİLER

İLAHİ DÜZENLEME, DENGE VE İNSANDAKİ TECELLİLERİ
TASAVVUF VE MİSTİSİZM
NEFİS TERBİYESİ
KERAMET MESELESİ
HZ. GAVSUL AZAM ES-SEYYİD ABDULKADİR
GEYLANİ (K.S.)’NİN DOĞUMU
HAZRETİ GAVSUL AZAM’IN (K.S.) BABASI, ANNESİ-BABA VE ANNESİ TARAFINDAN SOYU
HAZRETİ GAVSUL AZAM’IN (K.S.) EVLATLARI
HAZRETİ GAVSUL AZAM’IN (K.S.) DOĞRULUĞU VE İLİM TAHSİL ETMEK İÇİN BAĞDAT’A YOLCULUĞU
HAZRETİ GAVSUL AZAM’IN (K.S.) BAĞDAT’A GİRİŞİ
HAZRETİ GAVS’I AZAM’IN (K.S.) İLİM TAHSİLİ
GAVSUL AZAM SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ’NİN MENKIBELERİ (Abdulkadir Geylani menkıbeleri)

Zamanının kutbu sultanül’evliya Hz. Abdulkadir Geylani (k.s.) soy itibariyle, babası Seyyid Musa tarafından İmam-ı Hasan’a, annesi Fatma Hatun tarafından da İmam-ı Hüseyin’e dayanmaktadır. Hicri 470’de (Miladi 1077) Hazar Denizi yakınlarında Giylan eyaletinde dünyaya gelmiştir.

Hazreti Gavs’ın (k.s.) doğdukları gece birçok kerametler görülmüştür. Onlardan bazıları şunlardır:
Gavs Hazretlerinin (k.s.) babası es-Seyyid Ebu Salih Musa Cengi Dost, o gece rüyasında Peygamber Efendimizi (s.a.v), sahabeler ve evliyalar ile birlikte toplanmış halde görmüş, bu sırada Rasulüllah Efendimiz (s.a.v), kendisine şöyle buyurmuşlardır:
-“Ya Eba Salih! Bu gece Cenab-ı Hakk, sana mükemmel bir oğul bağışladı. O benim evladımdır. Onun rütbesi diğer evliya ve kutuplardan yüksek olacaktır.”

Gavsı-ı Azam’ın (k.s.) doğduğu gece 1100 adet erkek çocuğu doğmuş, o gece hiçbir kız çocuk dünyaya gelmemiştir. O gece doğan 1100 erkek çocuğunun her biri Gavs-ı Azam’ın (k.s.) hürmetine kamil birer evliya olmuşlardır.

Gavs Hazretlerinin (k.s.) annesi şöyle demişlerdir.
“Oğlum Abdulkadir’in (k.s.) doğumu mübarek Ramazan ayına rastlamıştı. Bu ay boyunca gündüzleri ne zaman emzirmek istesem, ancak akşam namazından sonra emzirebilirdim.” Gavs
Hazretleri (k.s.) bunu bir beyitlerinde şöyle ifade etmişlerdi:
“Başlangıçta işim, ağzım dolu dolu Allah’ı (c.c.) zikretmekti.”

İlk tahsiline Gilan’da başlayan ve daha küçük yaşlarda büyüklüğüne işaret eden keramet ve alametler gösteren Abdulkadir Geylani (k.s.), on sekiz yaşına gelince ilim tahsili için annesinden
izin alarak bir kafileye katılıp Bağdat’a gitti.
Abdulkadir Geylani’nin (k.s.), Bağdat’a ilim tahsili için gittiği tarih (488/1095) aynı zamanda Gazzali’nin Nizamiye Medresesindeki görevini terk ederek Bağdat’tan ayrıldığı tarihtir. Orada devrin meşhur hadis, fıkıh ve edebiyat alimlerinden ilim tahsil etti ve kısa zamanda usul, füru ve mezhebler konusunda geniş bilgi sahibi oldu. Kısa zaman içinde kazandığı üstün şöhreti, yıldırım hızıyla yayılmış ve her tarafı kuşatarak, ilmen zamanının önderi ve imamı olmuştu. Kendisinden istifade eden pek çok alim ve fakih yetiştirmeye başlamıştır.

Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine (k.s.) sordular: “Sufilere ait rivayetleri, hikayeleri ve menkıbeleri dinlemenin mürid için ne faydası vardır?” Şöyle cevap verdi: “Sufilerin ve velilerin sözleri,
yüce Allah’ın askerlerinden bir askerdir. Şayet müridin kalbi kırıksa, maneviyatı bozuksa bu asker onu takviye eder, mürid bu askerden imdat bekler, medet umar.” Bunun üzerine, Cüneyd-i
Bağdadi’ye (k.s.) bunun bir delili var mıdır veya Allah’ın kitabında bunu doğrulayacak bir delil var mıdır, diye sordular. Cüneyd-i Bağdadi, şöyle cevap verdi: “Bu sözün doğruluğunun delili şu
ayettir: Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştırıp rahatlatacak olan her türlü kıssayı sana anlatmaktayız.” (Hud Suresi, 120. ayet)

Hz. Abdulkadir Geylani menkıbeleri

Abdülkadir Geylani Menkıbeleri ve hayat hikâyesi hakkında yazılan eserler, onun hem tasavvufî görüşlerini hem de hayatı hakkındaki bilgileri yansıtmaları bakımından önemlidir

Hakkani Terapi Kalbe Düşen Cemreler kitabımızda Hz. Abdülkadir Geylani menkıbeleri nden 86 tanesi yer almaktadır. Menkıbeler adeta birer tasavvufi öğreti niteliğinde olup hayat yolculuğumuzda bizlere ışık tutmakta, rehberlik etmektedir.

 

 

About hezarfenyayinlari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir