Home / Hakkımızda

Hakkımızda

İnsanların, değişim kargaşası içinde, yüzyılların biriktirdiği eğitim müktesebatı ile temaslarını kaybettiği zamanlar olabilir. Fakat eğitim müktesebatı hiçbir zaman ortadan kaybolmaz. Kitaplar yakılabilir, şehirler tahrip edilebilir; fakat hakikat, tıpkı hürriyet aşkı gibi, mütevazi erkek ve kadınların kalplerinde yaşamaya devam eder. Yarının nihai zaferi demokrasi ile, eğitimde demokrasi ile mümkün olacaktır. Çünkü dünyada hiçbir halk ebediyen cehalete veya ebediyen köleliğe mahkum edilemez.

HEZARFEN YAYINLARI

Yağan yağmur tanelerinin toprağa süzülüp, birer farklı kaynak oluşturup, yeryüzünde bir akarsuda birleşip denize dökülmesidir.

İLKE ve PRENSİPLERİMİZ

Evrensel ilke ve kriterlerimizi belirleyen ortak değerlerimiz:

– ŞEFFAFLIK

– DÜRÜSTLÜK

– ADALET

– SADAKAT

– SORUMLULUK

– REKABET

– İNSANA HİZMET

– CANLIYA SAYGI

– OBJEKTİFLİK

– TOPLUM BİLİNCİNE KATKI

MİSYON

Misyonumuz; İnsan, bilgi, sermaye, teknoloji ve zaman kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek, çevre ve toplum duyarlılığını dikkate alarak, yüksek standartta bilgi paylaşımı yapan bir kurum olarak hizmet etmek.

VİZYON

Vizyonumuz; Küreselleşmenin genişlettiği rekabet alanının tüm tehditlerine karşı, toplumsal değerlerle, kurumsal değerleri, enerjimizi ve bilgi akışını cesaretimizle birleştirip, ulusal toplum bilincine ve barışına katkı sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için, teknik yeterlilik ikna eden kalite, hizmet verdiğimiz alanlarda küresel strateji-dünyadaki uygulamaları, teknolojik gelişmeleri, kabul görmüş standartları ve bilimsel çalışmaları yakından takip ederek, stratejik kaliteli bilgi stoğu akışı sağlayarak hizmetlerimizde sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.

KALİTE HEDEFLERİ

» Müşteri memnuniyetini sürekli olarak yükseltmek,

» Kabul görmüş standartlar kriterlerinde, personelimize verilen eğitimi her yıl arttırmak,

» Hizmet değerlendirmesi yapıp sürekli daha iyiye ulaşmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak,

» Küresel strateji, teknolojik gelişmeleri ve sektörel değişimleri takip ederek, hizmet verdiğimiz alanlarda ölçümleme ile disiplinler arası çözümler sunmak,

» Hizmet kalitelerinden-kabul görmüş standartlardan ödün vermeden hizmet potansiyelimizi arttırmaktır.