İndirim!
üçlü kitap

İLAHİ ENERJİLER-DUANIN GÜCÜ-HAKKANİ TERAPİ

₺ 85,00 ₺ 55,00

Esmaü’l Hüsna‘yı, Allah’ın (c.c.) güzel sıfatlarını zikrederek, kozmik alanda titreşim meydana getirmiş oluruz ve Esmaların görevlileri olan enerji kuvveleri (ruhaniler) bizlere ilgili konularda yardımcı olurlar. Esmaü’l Hüsna (Allah’ın sıfatları), dünya ve ahiret hayatında, sonsuz mutluluğa ve huzura açılan kapının anahtarıdır. Esmalar, her şeyin başlangıcı ve sonu olan, var oluşun, her zerresini, her aşamasını yaratan, Allah’ın (c.c.) yansımalarıdır.

Ürün Açıklaması

İLAHİ ENERJİLER VE METAFİZİK ÇÖZÜM KİTABI

Esmaü’l Hüsna ile yapılan zikir, beynin bazı merkezlerinde birtakım enerjileri daha çok aktive etmektedir. Zikir doğru olarak yapıldığında, insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, keskin olup zarar veren enerjileri de törpüler ve kişiyi rahatlatır. Zihnimiz, sürekli dünyevi istekler ve arzular ile meşgul olduğu zaman hep egomuz ön planda olur ve beynimiz aşırı bir şekilde ben merkezli enerji harcar. Beynimizi, sürekli egomuzun istekleri ile meşgul ederek yaşamak yerine, Allah’a (c.c.) tam teslimiyet halinde yaşamaya başladığımızda, beyin tarafından enerji tasarrufu yapılır ve isteklerimiz Allah’ın (c.c.) “ol demesi” ile oluverir.

Esmaü’l Hüsna’ın (Allah’ın sıfatları) insan bedeni ve ruhu üzerinde yaptığı etkiler, artık günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde de ispatlanmıştır. Bu bilimsel çalışmalardan birisi de, vücut enerji ve frekans dalgalarını ölçme (biyogeometri bilim dalı) konusunda icatları olan, Mısırlı Dr. İbrahim Abdülkerim tarafından yapılmıştır. Dr. Abdülkerim 3 yıl süren deney sonucunda, Esmaü’l Hüsna’yı düzenli olarak zikretmenin, insanın ruhunda ve bedeninde olumlu etkileri olduğunu, vücuttaki biyoenerjiyi arttırarak organlara enerji verdiğini, güçlendirdiğini ve birçok hastalığa şifa olduğunu tespit etmiştir.

DUANIN GÜCÜ Sırların Şifresi

“Vermek İstemeseydi, İstemeyi Vermezdi”

Yeter ki sen iste! Her şeye gücü yeten Kudret mutlaka verir. Ya vererek verir ya da vermeyerek verir.

Dua, rahmet ve huzur kapılarını açan bir anahtardır.

Nasıl ki, görmeyen, duymayan, düşünmeyen, akılsız ve ruhsuz bir varlık olan bir portre, ait olduğu isme göre bir değer kazanıyorsa, Allah’ın harika bir sanat eseri olan insan da, dua ile besmele ile bir değer kazanıyor.

İnsanoğlu, duasız kulluğun ve ilahi dostluğun olmayacağını bilmelidir.

HAKKANİ TERAPİ KALBE DÜŞEN CEMRELER

Hayatımızı, zihnimize yerleştirdiğimiz düşünce, duygu ve davranış kalıpları yönetir. Karamsar düşüncelerden doğan zihinsel tıkanmaların, bunalımların etkili ilacı, zihni ve ruhu ilahi nurun tefekkür tecellisine yönlendirmektir. İnsanın yeryüzünde huzurlu yaşama kurallarını, Yüce Yaradan yazmıştır. Manevi zevklerin zerre kadar yıkıcı yan etkisi yoktur ve üstelik bu zevklerin sınırı da yoktur.

İnsanın mesut ve mutlu olması, kalbi ve zihni meselelerini bilmesine, kavramasına, gereğini yapmasına vesile olacak mutlak
hakikata varmasına bağlıdır. Beşerin fıtratında mevcut bir ihtiyaç
olan “Hakk’ı arayış”, ilahi programa göre yönlendirilmezse, insanın batılı tercih edip yaşaması tabii bir sonuç olur. O bakımdan, hayata gelişinin gayesi “Hakk’ı aramak ve bulmak” olan insanın; kendisini bu aleme gönderenin (ilahi) programını bilmesi, bulması ve yaşaması şarttır.
– İLAHİ DÜZENLEME, DENGE VE İNSANDAKİ TECELLİLERİ
– TASAVVUF VE MİSTİSİZM
– NEFİS TERB0İYESİ
– KERAMET MESELESİ
– HZ. GAVSUL AZAM ES-SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ (K.S.)’NİN HAYATI VE MENKIBELER

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Be the first to review “İLAHİ ENERJİLER-DUANIN GÜCÜ-HAKKANİ TERAPİ”